ISG STANDARTLARI

İş Güvenliğimiz

İşçimizin güvenliği; işimizin güvenilirliği ve geleceğimizin teminatıdır.


ISG Politikamız

Bütün iş hayatımız boyunca çalışanımız, en önemli ve değerli parçamız olmuştur ve olacaktır.

Onların refah seviyelerini en üst düzeyde tutmak işveren olarak en önemli görevlerimizdendir.

Tüm çalışanlarımız gece veya gündüz her bir dakika once güvenli bir şekilde çalışmakla sorumludur.


İş ve Çevre Güvenliği politikamız öncelikli olarak potansiyel iş tehlikeleri ve güvensiz çalışma ortamlarını ortadan kaldırarak, olası çevre,iş kazaları, yaralanmalar ve maddi kazaların önüne geçmek için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını amaçlamaktadır. Her bir projemiz için hedefimiz, tüm ilgili talimat ve prosedürlerin yerinde tatbik edilerek müşterimiz ile iştişare içinde proje sağlık, emniyet ve güvenlik şartnamelerinin gereklerini yerine getirmektir.


Saha yönetimimizin görevi ve sorumluluğu bu politikayı yerinde uygulamak ve saha personelimizi bilinçlendirmektir. Kurumsal politakamız iş emniyetinin herbir şirkette çalışan herkesin şahsi sorumluluğu olduğu gerçeğine dayanmaktadır.


PONDERA olarak sürekli sahada uyguladığımız vazgeçilmez prensiplerimiz,

  • Aktif bir yönetim kadrosunun oluşturulması
  • Yeterli sayıda iş güvenliği personelinin sağlanması
  • Her iş kalemi için ayrı talimat ve prosedürlerin geliştirilmesi
  • Herbir yeni personelin eğitimine önem verilmesi
  • Çalışma ortamının ve çevrenin temiz tutulması