MALİ TABLOLAR
A- Sermaye

:


B- Ödemniş Sermaye

:


C- Taahhüt Edilen Sermaye

: